Otomatik Otopark Projesi


İzmir Otomatik Otopark Projesi

İŞVEREN
İzmir Büyükşehir Belediyesi
PROJE İSMİ
Otomatik Otopark Projesi
TARİH
2012
YER
Alsancak , İstanbul
PROJE TİPİ
Mimari Proje

İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Şair Eşref Caddesi Alsancak Hocazade Camii karşısında bulunan 938 m2 lik alanda Alsancak ve civarının otopark ihtiyacını karşılayacak modern bir otopark projesi yapımı amacı ile planlama yapmıştır. Büyük Şehir Belediyesi’ne ait bir parselde imal edilecek Tam Otomatik Otopark Projesi, , 11 değişken yükseklikte kat düzleminde, İzmir’in en yüksek tamamı çelik konstrüksiyon’dan imal binası olacaktır. Bina içerisinde otomasyonlu asansör sistemleri ile otomobillerin depolaması yapılacaktır. 380 Araçlık Park yerinin tamamı Engelli Araçlarının park etmesine uygun imal edilecektir.

Otomatik Otopark Binası; Sürdürülebilir Yeşil Bina konseptine uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Sürdürülebilir binaların “yeşil” olma kriterleri, yaşam döngüsü açısından değerlendirilmelidir. Bir binanın yeşil bina sayılması için, o yapının yaşam döngüsü süresince, projelendirilmesinden, yıkımına kadar, çevresel zararları en aza indirgenmiş, gelecek kuşakların kaynaklarını en az kullanmış, insanın yaşam kalitesini artırıcı nitelikte olması demektir.
Otopark Otopark Projesinde, üretim süreçlerinde Gri Enerji dediğimiz,” İnşaat sürecinde ortaya çıkan sarf edilen enerji” betornarme bir binaya göre oldukça düşük olacaktır. Tüm bina yeşil bina kriterlerine uygun olarak düşük emisyonlu malzemeler ile üretilecektir.

Bina materyalleri lokal malzemelerden ve tedarikçilerden seçilerek nakliye süreçlerinde oluşacak enerji sarfiyatları minimize edilecektir. Bina İzmir’in en merkezi konumunda, Metro İstasyonu, Otobüs Durakları ve yaya ulaşımının merkezinde yer alacağı için, ulaşımda harcanan enerjiyi minimize edecektir. Bina; fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamladığında, tüm konstrüksiyon ve cephe kaplamaları geri dönüşüm süreçlerinden geçerek, yeniden kullanıma uygun hale gelebilecek malzemelerle tasarlanmıştır.

Bina otomasyon sistemleri ile idare edilen aydınlatma ve iklimlendirme sistemi sayesinde güneş ışığından maksimum verimi alacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Otopark katlarında iklimlendirme yapılmaması ve ekstra yalıtımlı dış cephesinin sağladığı avantajla minimum enerji sarf ederek, doğaya en az emisyonu ve sera gazlarını salgılar. Normal bir otopark binasından farklı olarak tüm katlara otomasyonlu asansör sitemi ile ulaştırılan otomobiller, doğaya egzoz gazları salınımı yapmazlar ve bina sakinlerinin kimyasal ve tehlikeli partiküllere maruz kalma seviyelerinin en aza indirgenmesi sağlanır. Bina gerek, egzos tüketimini düşürmesi ile, gerek bulunduğu merkezi konumunun trafiği azaltıcı katkısı ile, gerek ulaşım ağlarına yakın, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunması ile, gerek de içerdiği mekanik ve otomasyon sistemlerinin katkısı ile yeşil ve akıllı bir binadır.